download printvenlig version

ERKLÆRING OM ACCEPT AF RISICI & ANSVARSFRASKRIVELSE

Copenhagen Air Experience A/S (herefter CAE), CVR. nr. 29820708, råder over en vindtunnel, der simulerer det frie fald ved faldskærmsspring.
Dette foregår ved at 5 motorer skaber en vertikal vindstrøm på over 200 km/t, som kan gøre det muligt for personer at flyve i op til 10 meters
højde. Vores anlæg er TÜV-godkendt og alle vores instruktører har gennemført en særlig certificeret instruktøruddannelse, da både din og vores
instruktørers sikkerhed er vores førsteprioritet. Flyvning anses for at være en farlig sport, hvorfor der er risiko for at der kan ske personskade.
I forbindelse med den forestående flyvning afgiver undertegnede deltager hermed følgende erklæring overfor CAE og dets tilknyttede personale

 • Jeg vejer under 120 kg og er ikke gravid
 • Jeg er fuldstændig rask og ved godt helbred og har ikke aktuelt eller tidligere haft skader, dislokationer eller lidelser i nakke, skuldre,
  ryg eller hjerte. Jeg forstår at dette er vigtigt grundet flyvningens særlige belastning, herunder særligt på nævnte kropsdele
  Jeg er ikke under indflydelse af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin, der kan nedsætte min reaktionsevne eller påvirke min
  balance- eller opfattelsesevne
 • Inden flyvning ser og lytter jeg opmærksomt ved visning af CAE’s instruktionsvideo og søger svar på alle mine relevante spørgsmål i
  den forbindelse. Jeg gør mig således bekendt med CAE’s instruktion og sikkerhedsregler og indestår for at følge disse, samt
  instruktørens øvrige anvisninger både før, under og efter flyvning
 • Jeg sikrer mig at få udleveret sikkerhedsudstyr i form af hjelm, dragt, handsker og ørepropper til låns af CAE. Jeg forstår, at det er
  vigtigt at holde hjelmen spændt, visiret lukket og ørepropperne i ørene for at minimere risikoen for skader. Tunnelen afgiver støj på
  mere end 120 db, hvilket let kan give høreskader, hvis man undlader at bruge ørepropper. Jeg forpligter mig til at bære det udlånte
  sikkerhedsudstyr på korrekt vis under flyvningen og ophold i tunnelen
 • Jeg sørger for at mine lommer er tomme, og at jeg ikke bærer smykker, ure, briller eller lignende løsgenstande under flyvningen. CAE
  har intet ansvar for eventuelle skader, tyveri eller bortkomst af mine ejendele
 • Jeg sørger for grundig opvarmning inden flyvningen og går kun ind i tunnelen med en instruktør, ligesom flyvningen kun påbegyndes
  efter godkendelse af en instruktør. Medmindre jeg har fået udtrykkelig tilladelse fra instruktøren om andet, foretager jeg kun flyvning i
  vandret maveliggende position og forsøger ikke at udføre tricks, flips eller lignende
 • Jeg er selv ansvarlig for enhver forsikring, som skønnes nødvendig til at dække min risiko, og jeg har gjort mig bekendt med, i hvilket
  omfang min ulykkesforsikring dækker eventuelle skader på krop eller ejendele i forbindelse med deltagelse i aktiviteter hos CAE
 • Jeg er indforstået med at flyvningen og min færdsel på CAE’s område foretages på mit eget ansvar, og jeg påtager mig således den fulde
  risiko for min deltagelse i flyvningen. Jeg bærer selv det fulde ansvar for eventuelle tings- eller personskader, som jeg pådrages i denne
  forbindelse og fraskriver mig tillige ethvert erstatningskrav overfor CAE og CAE’s medarbejdere. Jeg indestår i øvrigt for at friholde CAE
  fra ethvert erstatningsansvar, som min deltagelse i flyvning måtte give anledning til
 • Jeg er indforstået med at CAE optager video og foto i forbindelse med mine aktiviteter hos CAE og accepterer at dette materiale
  tilhører CAE. Videoen slettes igen fra CAE’s systemer efter 7 dage
 • Jeg accepterer at denne erklæring gemmes i 5 år jævnfør bogføringslovgivningen samt hensyn til krav for dokumentation om
  instruktions- og oplysningspligt i henhold til sikkerhed og risici
  Jeg accepterer at jeg ikke kan foretage individuelle rettelser eller tilføjelser til ovennævnte tekst, hvorfor der kan ses bort fra sådanne
  eventuelle håndskrevne ord, tegn eller overstregninger i denne erklæring

Ja, jeg er fyldt 16 år og ønsker at modtage nyheder, særlige priser på flyvning og aktiviteter på e-mail fra CAE. Dette kan til enhver tid
afmeldes igen via link i e-mailen.

Med min underskrift vedstår jeg mig denne erklæring i alle dets ord og punkter.

download printvenlig version